Müdiriyyət az / ru / en


Baş direktor
AMEA-nın prezidenti v.i.e.,
akademik, professor
Arif Məmməd oğlu Həşimov

tel: +99412 5387646;
faks: +99412 5372292
e-mail: director@physics.science.az


İcraçı direktor
Elmlər doktoru, professor
Hüseyn Behbud oğlu İbrahimov

tel: +99412 5371104
faks: +99412 5372292
e-mail: guseyn@physics.ab.az


Elmi katib
Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Afət Malah qızı Kərimova

tel: +99412 5397423
e-mail: afet.kerimova@physics.ab.az

Dissertasiya Şurası

 Adı, atasının, soyadı  Elmi dərəcə  Vəzifə  İxtisas
  1.  Həşimov Arif Məmməd oğlu  Akademik  Baş direktor, sədr  2203.01 - Elektronika
  2.  Mehdiyeva Səlimə İbrahim qızı  Müxbir üzv, prof.  Sədr müavini  2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası
  3.  Mehdiyeva Rəfiqə Zabil qızı  F.e.d., dos.  Elmi katib  2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası
  4.  Abdinov Cavad Şahvələd oğlu  Akademik  Lab. müdiri  2203.01 - Elektronika
  5.  Məmmədov Nazim Timur oğlu  Akademik  Lab. müdiri  2203.01 - Elektronika
  6.  Cəfərov Təyyar Cümşüd oğlu  Akademik  Baş elmi işçi  2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası
  7.  Araslı Dürdanə Həmid qızı  F.-r.e.d., prof.  Baş elmi işçi  2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası
  8.  Abdullayev Nadir Allahverdi oğlu  F.e.d., dos.  Lab. müdiri  2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası
  9.  Alıyev Yusif İmrayıl oğlu  F.e.d.  Baş elmi işçi  2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası
  10.  Babayev Mirbaba Mircavad oğlu  F.-r.e.d., dos.  Baş elmi işçi  2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası
  11.  Eminov Şiхəmir Osmat oğlu  F.e.d., dos.  Lab. müdiri  2203.01 - Elektronika
  12.  Əmiraslanov İmaməddin Rəcəbəli oğlu  F.e.d., prof.  Lab. müdiri  2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası
  13.  İbrahimov Hüseyn Behbud oğlu  F.-r.e.d., prof.  İcraçı direktor  2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası
  14.  İbrahimov Tahir Cümşüd oğlu  F.e.d., dos.  Lab. müdiri  2203.01 - Elektronika
  15.  Kazımov Mahmud Həşim oğlu  F.e.d., dos.  Baş elmi işçi  2223.01 - Kristalloqrafiya, kristallar fizikası
  16.  Mehdiyev Tələt Rzagulu oğlu  F.-r.e.d.  Baş elmi işçi  2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası
  17.  Məmmədov Tofiq Qambay oğlu  F.e.d., prof.  Lab. müdiri  2220.01 - Yarımkeçiricilər fizikası
  18.  Nurubəyli Təranə Kamil qızı  F.e.d., dos.  Lab. müdiri  2203.01 - Elektronika
        

Fizika İnstitutunun Elmi Şurası

 Adı, atasının, soyadı  Elmi dərəcə  Vəzifə  Telefon  E-mail
 1. Həşimov Arif Məmməd oğlu  Akademik  Baş direktor, sədr  +99412 538 76 46  arif@physics.ab.az
 2. İbrahimov Hüseyn Behbud oğlu  Fizika elmləri doktoru, prof.  İcraçı direktor, sədr müavini  +99412 537 11 04  guseyn@physics.ab.az
 3. Kərimova Afət Malah qızı  Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Elmi katib  +99412 539 74 23  afet.kerimova@physics.ab.az
 4. Abdullayev Nadir Allahverdi oğlu  Fizika elmləri doktoru, dosent  Laboratoriya rəhbəri  +99412 539 51 63  abnadir@mail.ru
 5. Abdinov Cavad Şahvələd oğlu  Akademik, fizika elmləri doktoru, prof.  Baş elmi işçi  +99412 432 27 16  abdinov@dcacs.ab.az
 6. Bağırova Sitarə Məmmədhüseyn qızı  Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Həmkarlar Təşkilatının sədri  +99412 539 57 63  bagirovasitara9@gmail.com
 7. Bayramov Ayaz Hidayat oğlu  Fizika elmləri doktoru, dosent  Laboratoriya rəhbəri  +99412 539 13 08  bayramov@physics.science.az, bayramov@physics.ab.az
 8. Cahangirli Zakir Ağasoltan oğlu  Fizika elmləri doktoru, prof.  Laboratoriya rəhbəri  +99412 539 34 16  zakircahangirli@yahoo.com
 9. Cəfərov Elçin İman oğlu  Fizika elmləri doktoru, dosent  Laboratoriya rəhbəri  +99412 539 01 09  eljaf@yahoo.com
 10. Cəfərov Təyyar Cümşüd oğlu  Akademik, fizika elmləri doktoru, prof.  Baş elmi işçi  +99412 539 37 25  caferov@physics.ab.az
 11. Eminov Şiхəmir Osmat oğlu  Fizika elmləri doktoru, dosent  Laboratoriya rəhbəri  +99412 432 43 36  
 12. Əmiraslanov İmaməddin Rəcəbəli oğlu  Fizika elmləri doktoru, prof.  Laboratoriya rəhbəri  +99412 539 21 35  iamiraslan@gmail.com
 13. Hüseynov Vəli Allahverdi oğlu  Müxbir üzv, fizika elmləri doktoru, prof.  Laboratoriya rəhbəri  +99412 539 47 32  
 14. İbrahimov Tahir Cümşüd oğlu  Fizika elmləri doktoru, dosent  Laboratoriya rəhbəri  +99412 539 32 09  
 15. İsaqov Qüdrət İsaq oğlu  Fizika elmləri doktoru, prof.  Laboratoriya rəhbəri  +99412 539 72 11  
 16. İzmaylov Azad Çingiz oğlu  Fizika elmləri doktoru, dosent  Laboratoriya rəhbəri  +99412 539 32 18  
 17. Mehdiyev Tələt Rzaqulu oğlu  Fizika elmləri doktoru  Baş elmi işçi  +99412 539 32 23  jophphysics@gmail.com
 18. Mehdiyeva Səlimə İbrahim qızı  Müxbir üzv, fizika elmləri doktoru, prof.  Baş elmi işçi  +99412 539 35 28  m.salima@physics.science.az
 19. Məmmədov Əli Isa oğlu  Texnika elmləri doktoru, prof.  Laboratoriya rəhbəri  +99412 539 51 69  
 20. Məmmədov Nazim Timur oğlu  Akademik, fizika elmləri doktoru, prof.  Laboratoriya rəhbəri  +99412 537 11 05  
 21. Məmmədov Tofiq Qambay oğlu  Fizika elmləri doktoru, prof.  Laboratoriya rəhbəri  +99412 539 74 79  mamedov_tofik@mail.ru
 22. Musayeva Nahidə Nazim qızı  Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Laboratoriya rəhbəri  +99412 539 32 59  
 23. Nağıyev Şakir Məmməd oğlu  Fizika elmləri doktoru, prof.  Laboratoriya rəhbəri  +99412 539 32 61  shakir.m.nagiyev@gmail.com
 24. Nəcəfov Arzu İslam oğlu  Kimya elmləri doktoru, dosent  Laboratoriya rəhbəri  +99412 539 47 33  arzunad@mail.ru
 25. Nurubəyli Təranə Kamil qızı  Fizika elmləri doktoru, dosent  Laboratoriya rəhbəri  +99412 539 31 16  
 26. Nuriyev Hidayət Rəhim oğlu  Fizika elmləri doktoru, prof.  Laboratoriya rəhbəri  +99412 432 47 04  h.nuriyev@gmail.com
 27. Paşayev Arif Mircəlal oğlu  Akademik, fizika elmləri doktoru, prof.  Laboratoriya rəhbəri  +99412 539 58 08  mail@naa.edu.az
 28. Rəhimov Rəşad Nizaməddin oğlu  Fizika elmləri doktoru, dosent  Laboratoriya rəhbəri    
 29. Seyidov Zakir Yuhənnəs oğlu  Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Laboratoriya rəhbəri  +99412 432 27 49  
 30. Süleymanov Zaur İsmayıl oğlu  Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Baş elmi işçi  +99412 439 74 23  zarifams@gmail.com
 31. Tağıyev Oqtay Bahadir oğlu  Fizika elmləri doktoru, prof.  Laboratoriya rəhbəri  +99412 539 67 95  oktay58@mail.ru
 32. Vəzirov Hikmət Niyazi oğlu  Fizika elmləri doktoru, dosent  Laboratoriya rəhbəri  +99412 432 47 25  
 33. Atakişiyev Natik Məmməd oğlu  Fizika elmləri doktoru, prof.      
 34. Belenki Qriqoriy Lvoviç  Fizika elmləri doktoru, prof.      
 35. Hüseynov Rauf Rüstəm oğlu  Müxbir üzv, fizika elmləri doktoru