Kəşfin düsturu

Eyni zamanda Fermi səviyyəsinin stabilləşməsi və dielektrik hala transformasiya vasitəsilə IV-VI darzolaqlı yarımkeçiricilərinin elastiki xassələrinin çevrilməsi arasında əvvələr məlum olmayan qanunauyĝun əlaqə təyin edilmişdir, hansı ki, yüksək parametrli kristallik qəfəsə malik(effektiv "mənfi" təzyiq) altında aşqar tərkibli yüksəkgərginlikli yarımkeçirici layın formalaşması zamanı dielektrik hala keçid elastiklik limiti artıran və Fermi səviyyəsini stabilləşdirən aşqarın layda olması ilə səbəblənən qadaĝan olunmuş zonasının böyüməsi və Fermi səviyyəsinin onun ortasına doĝru sürüşməsi nəticəsində yükdaşıyanların energetik spektrinin yenidənqurulma zamanı baş verir.


Paşayev Arif Mircalal oğlu

Doğum tarixi: 15 Fev.1934. Azərbaycan vətəndaşı
Təhsil: Elektrotexnika və Rabitə Institutu (1952/57, Odessa, Ukrayna)
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (1978, Bakı, Azərbaycan)
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının akademiki (2001)
Azərbaycan Dövlət mükafatı laureatı (1991)
ÜƏMT-nın Qızıl Medalı (2004)
Nobel mükafatı laureatı P.L. Kapitsa adına Qızıl medal(2007)
Elmi kəşflər - 1
Patentlər - 45
Monografiyalar - 15
Məqalələr - 130


Davaraşvili Omar Ilyiç

Doğum tarixi: 7 Sent. 1941. Gürcüstan vətəndaşı
Təhsil: Tbilisi Dövlət Universiteti (1959/64, Gürcüstan)
Fizika doktoru (1993, Moskva, Russiya)
A.M. Proxorov fondunun mükafatı laureatı (1993)
V.İ. Vernadskiy adina mükafatı laureatı (1998)
Nobel mükafatı laureatı P.L. Kapitsa adına Qızıl medal (2007)
Elmi kəşflər - 1
Patentlər - 16
Monografiyalar - 6
Məqalələr - 180


Zlomanov Vladimir Pavloviç

Doğum tarixi: 16 Apr. 1934. Russiya Federasiyasının vətandaşı
Təhsil: Moskva Dövlət Universiteti (1952/57, Russiya)
Kimya doktoru (1982, Moskva, Russiya)
SSRİ Dövlət mükafatı laureatı (1981)
N.S.Kurnakov adına medalı laureatı (1985, 1992)
Leiptsig Universitetinin Fəxri professoru (1990)
Moskva Dövlət Universitetinin Fəxri professoru
Nobel mükafatı laureatı P.L. Kapitsa adına Qızıl medal (2007)
Elmi kəşflər - 1
Patentlər - 12
Monografiyalar - 7
Məqalələr - 320


Yenukaşvili Megi Ilyiniçna

Doğum tarixi: 29 İyun 1952. Gürcüstan vətəndaşı
Təhsil: Politexnik Institutu (1970/75, Gürcüstan )
V.İ. Vernadskiy adina mükafatı laureatı (1998)
Nobel mükafatı laureatı P.L. Kapitsa adına Qızıl medal (2007)
Elmi kəşflər - 1
Patentlər - 7
Monografiyalar - 6
Məqalələr - 80


Əliyev Vügar Əmir

Doğum tarixi: 2 Jan. 1955. Azərbaycan vətandaşı
Təhsil: Bakı Dövlət Universiteti (1971/76, Azərbaycan)
Fizika-riyaziyyat elmləri doktoru (1998, Bakı, Azərbaycan)
Kosmonavtika Federasiyasının fəxri diplomu (1986, SSRİ)
Z. Tağıyev adına Milli mükafat(1997)
Akademik Y.H. Məmmədəliyev adına Milli mükafat və medal (1998)
Nobel mükafatı laureatı P.L. Kapitsa adına Qızıl Medal (2007)
Elmi kəşflər - 1
Patentlər - 11
Monografiyalar - 11
Məqalələr - 80