Akademik H.B. Abdullayevin 100 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq
konfrans və məktəb

Modern Trends in Condensed Matter Physics

MTCMP - 2018

24-26 sentyabr 2018-ci il
Bakı, Azərbaycan

Baku