Ana səhifə Azərbaycan MEA Kəşflər Şöbələr Jurnallar Elektron kitabxana     
Click for Baku, Azerbaijan Forecast
 Konfransların təqvimi
   Konfranslar 
   Elmi təqvim
 
 Statistika 2017 
  Traffik
 Yanvar 103875
 Fevral 87571
 Mart 107097
 Aprel 111723
 May 114053
 İyun 119358
 İyul 1402388
 Avgust 78975
 Sentyabr 90655
 Oktyabr 0
 Noyabr 0
 Dekabr 0
  Yekun: 2215695

201725 Oktyabr 2017-ci il tarixdə saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdindəki D01.011 Dissertasiya Şurasında

Mobil Vahab oğlu Kazımov

"GaSb-CrSb evtektik kompozitində elektrik yükünün və istiliyin daşınma mexanizmləri"


mövzusunda 2220.01 - "Yarımkeçiricilər fizikası" fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

19 iyl 2017

Hörmətli həmkarlar, müəlliflər və "AJP Fizika" jurnalının oxucuları
"AJP Fizika" jurnalının 2017 ilin ikinci nömrəsinin çap versiyası nəşr olunmuşdur

Arxiv
201720 Sentyabr 2017-ci il tarixdə saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdindəki D01.011 Dissertasiya Şurasında

Könül Şahin qızı Cəfərova

"Relyativistik kvant zərrəciyinin zamandan asılı xarici local və qeyri-local bircins sahələrdə hərəkəti"


mövzusunda 2212.01 - "Nəzəri fizika" fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

19 iyl 2017

2 iyun 2017

ICSCCW – 2017, August, 24 – 25, 2017, Budapest, Hungary


Soft Kompütinqin tətbiqi və nəzəriyyəsi, sözlə və persepsiyalarla hesablamalar üzrə Doqquzuncu beynəlxalq konfrans


Hörmətli həmkarlar,

Sizi, 24-25 avqust 2017-ci il tarixlərində Budapeştdə keçiriləcək Soft Kompütinqin tətbiqi və nəzəriyyəsi, sözlə və persepsiyalarla hesablamalar üzrə Doqquzuncu Beynəlxalq Konfransda (ICSCCW – 2017) iştirak etməyə dəvət edirik. Konfransda təqdim olunmaq üçün qəbul olunmuş məqalələr Proceedia of Computer Science Journal- da dərc olunacaqlar. (Conference Proceedings Citation Index-də indekslənmiş, Web of Science və Scopus).

19.07.2017-28.08.2017, Avstriya

Texniki və Təbiət Elmlərində İnnovasiyalar barədə XV Avropa Konfransı (https://ew-a.org/ru/conference/42278/)

Ölkəsindən asılı olmayaraq bütün elm sahələrinin tələbə və doktorantları, elmlər doktorları, elmi müəssisələrin işçilərini konfransda iştirak etməyə dəvət edirik.

Konfrans materiallarına məqalə 19 iyul da daxil olmaqla 2017-ci il tarixinə qədər qəbul olunur. Konfransda ingilis, alman, rus, ukrayna, qazax, özbək dillərindən istifadə olunacaqdır. Məqalə üçün nümunə:: Mendeleev A. New approaches to the Periodic Law // Proceedings of the 15th European Conference on Innovations in Technical and Natural Sciences. «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2017. P. 112-117.
Elektron sertifikat və elektron versiya üçün müddət məqalələrin qəbulunun bitməsindən sonra 25 iş günü müddətindədir.
Konfrans materiallarının çapı isə elektron versiya çıxdıqdan sonra 15 iş günü müddətindədir.

9 iyun 2017

Hörmətli həmkarlar, müəlliflər və "AJP Fizika" jurnalının oxucuları
"AJP Fizika" jurnalının 2017 ilin birinci nömrəsinin çap versiyası nəşr olunmuşdur

29 İyun 2017-ci il tarixdə saat 11:00

Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdindəki D01.011 Dissertasiya Şurasında

Tərlan İbrahim oğlu İbrahimov

"CdZnTe səthyanı kanallarında yetişdirilmiş HgCdTe epitaksial təbəqələrinin fotoelektrik xassələri"


mövzusunda 2203.01 - Elektronika ixtisası ilə fizika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.14 İyun 2017-ci il tarixdə saat 11:00

Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdindəki D01.011 Dissertasiya Şurasında

Ruhiyyə Tahiraga qızı Quliyeva

“Q-6-FDH çatışmayan eritrositlərdə yüksək gərginlikli elektrik sahəsi və UB-şüalanma ilə induksiya olunan oksidləşmə proseslərində selenin rolu"


mövzusunda 2406.01-Biofizika və 2411.01 -İnsan və heyvan fiziologiyasə ixtisaslar ilə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir31 May 2017-ci il tarixdə saat 11:00


Azərbaycan MEA Fizika İnstitutu nəzdindəki D01.011 Dissertasiya Şurasında

Səkinə Bəhmən qızı Kazımova

"Bəzi birhidroksilli spirtlərin fırlanma spektrlərində yüksək tərtibli effektlər"


mövzusunda 2203.01 - Elektronika ixtisası ilə fizika üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.day.az 03.05.2017 09:34

AMEA-nın 2 may 2017-ci il tarixli Ümumi yığıncağında aşağıdakı alimlər seçiliblər


Məmmədov Nazim Timur oğlu - həqiqi üzvü;
Nəhmədov Ənvər Pirverdi oğlu - həqiqi üzvü;
Qasımov Oqtay Kazım oğlu - müxbir üzvü;
Mehdiyeva Səlimə İbrahim qızı - müxbir üzvü
Təbrik edirik!

201622.11.2016

Görkəmli fizik Övsət Abdinov


AMEA Fizika Institutu dərin hüznlə bildirir ki, AMEA müxbir üzvü, fizika-riyaziyyat elmləri doktoru, professor Övsət Bəhram oğlu Abdinov 2016-cı il oktyabrın 29-da 72 yaşında ağır və uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat etmişdir. Övsət Bəhram oğlu Abdinov 23 Fevral 1944-cü ildə Azərbaycan Respublikası Balakən şəhərində anadan olmuş, 1966–cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsini bitirmişdir. Namizədlik dissertasiyasını 1972-ci ildə, doktorluq dissertasiyasını isə 1986-cı ildə müdafiə etmişdir. Övsət Bəhram oğlu Abdinovun adı ilə bağlı olan hər bir elmi və təşkilatı işlərində “ilk dəfə” sözü öndə gedirdi. İlk dəfə yüksək enerjilər fizikasının Azərbaycanda yaradılması və inkişafı, milli kadrların hazırlanması prosesində görkəmli alim Övsət Bəhram oğlu Abdinovun xidmətləri əvəzedilməzdir. Məhz onun geniş biliyi, tükənməz enerjisi, gərgin axtarışları, səmərəli təşkilatçılıq qabiliyyəti gələcək nəsilləri yaradıcılığa, axtarışlara səsləyən bir örnək və məktəb olmuşdur. Onun elmi tədqiqatlarının əsas istiqaməti adron-nüvə qarşılıqlı təsirinin nəzəri təsvirini vermək olmuşdur. O, ilk dəfə kollektiv nüvə effektlərini izah etmək üçün yüngül nüvələrdə klasterlərin əmələ gəlməsi ideyasını irəli sürmüş və bunu təcrübi faktlarla sübut etmişdir. Sonralar bu ideya bir sıra elmi işlərdə və dissertasiyalarda öz əksini tapmışdır. Övsət Bəhram oğlu Abdinovun ömrünün sonuna qədər rəhbərlik etdiyi laboratoriya öz fəaliyyətini əvvəlcə keçmiş Sovet İttifaqının Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutu, (Dubna), keçmiş SSRİ Elmlər Akademiyasının Yüksək Enerjilər Fizikası İnstitutu, (Serpuxov), daha sonralar isə həm də dünyanın aparıcı, beynəlxalq elmi mərkəzlərindən biri olan Avropa Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi (CERN, İsveçrə) ilə həmahəng aparırdı. Bu əlaqələrin yaradılması və genişləndirilməsi Azərbaycan alimlərinə zəmanəmizin ən möhtəşəm təcrübələrdə – Böyük Adron Kollayderi təcrübələrində iştirakına zəmin yaratdı. Lakin o, heç vaxt Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutu ilə əlaqələrini dayandırmayıb, öz həmkarları ilə birgə elmi-tədqiqat işlərində iştirak edir, Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunda səlahiyyətli nümayəndəsinin müavin funksiyasını həyata keçirirdi və Birləşmiş Nüvə Tədqiqatları İnstitutunun Elmi Şurasının üzvü idi. Azərbaycanda ilk milli GRİD – seqmentinin yaradılması Övsət Bəhram oğlu Abdinovun adı ilə bağlıdır. Onun birbaşa rəhbərliyi ilə ilk dəfə AMEA Geologiya İnstitutunda, AMEA Gəncə bölməsində GRİD – seqmentlərinin qurulması, Azərbaycanda informasiya – hesablama GRİD – mühitinin yaradılması və elmi araşdırmalarda geniş tətbiq edilməsi istiqamətində aparılan işləri xüsusi yer tutur. Tam əminliklə demək olar ki, Ö.B. Abdinov Respublikamızda yaradılmış ilk GRİD – seqmentinin müəllifidir. Ömrünün son 20 ilə yaxın elmi fəaliyyətini CERN-nin ATLAS kollaborasiyasında aparılan təcrübələrdə iştirakına sərf edən Ö.B. Abdinov bu sahədə də fundamental nəticələr əldə etmişdir. Qürur hissi ilə bildirmək lazımdır ki, əsrimizin ən möhtəşəm kəşfində – elektrozəif simmetriyanın spontan pozulmasına və fundamental zərrəciklərin kütlə qazanma mexanizminə cavabdeh olan yeni növ sahənin kvantının, Standart Model Hiqqs bozonun eksperimental aşkar edilməsinə və xassələrinin öyrənilməsinə həsr olunmuş məqalələrin həmmüəllifləri sırasında Ö.B. Abdinovun da adı vardır. Qeyd etmək lazımdır ki, Hiqqs bozonun nəzəri daxil edilməsinə görə Fransua Enqler və Piter Hiqqs François Englert Fizika sahəsində Nobel mükafatına layiq görülüb. Ö.B. Abdinov yalnız Respublikamızda deyil, dünya miqyasında da tanınmış Azərbaycan ziyalısı idi. O, dünyada məşhur Beynəlxalq konfranslın təşkilatçısı, həm dəvətli plenar mühazirələrin aparıcısı olmuş, müxtəlif elmi konfranslarda dəfələrlə yüksək səviyyədə mühazirələrlə çıxış etmişdir. Keçmiş SSRİ-nin və Azərbaycanın bir sıra qrantlarının qalibi olmuşdur. Heç də təsadüfi deyildir ki, dünyanın aparıcı informasiya və verilənlər bazası sayılan Thomson Reuter təşkilatının ən çox istinad edilmiş məqalələr sırasında Böyük Adron Kollayderinin ATLAS təcrübəsində Ö.B. Abdinov rəhbərlik etdiyi Azərbaycanlı alimlər qrupu birinci yeri tutmuşdur. Təəssüf hissi ilə bildirmək istəyirik ki, onun vəfatı nəzərdə tutduğu və bu səbəbdən həyata keçirə bilmədiyi bir sıra elmi və təşkilatı işlər onun mirası olaraq qalmışdır. Əmin olmaq istərdik ki, bu işləri onun yaratdığı elmi məktəbin tələbələri davam etdirəcək və doğma Azərbaycan elmini daha da yüksəklərə qaldırmağa çalışacaqdır.

Allah rəhmət etsin!

İnstitutun direktoru Yaponiyanın Tətbiqi Fizika Cəmiyyətindən minnətdarlıq məktubu alıb


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu Yaponiyanın Tətbiqi Fizika Cəmiyyətindən təşəkkür məktubu alıb. Məktubda İnstitutun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü N.Məmmədova bu cəmiyyətin nəşr etdiyi “Applied Physics Express” (APEX) və ya “Japanese Journal of Applied Physics” (JJAP) jurnalında resenzent olduğu üçün minnətdar olduqlarını bildiriblər. APEX\JJAP jurnalında tətbiqi fizika sahəsində əldə olunmuş ən yeni nəticələr və nailiyyətlər nəşr olunurİnstitutun direktoru “MAYFEB” nəşriyyatının “Fizika” jurnalına redaktor seçilib


Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü Nazim Məmmədov Kanadanın elektron nəşri olan “MAYFEB” nəşriyyatının “Fizika” jurnalına redaktor seçilib. “MAYFEB” nəşriyyatında elmi-texniki və tibbi mövzularda olan dünya ədəbiyyatları nəşr olunur. Nəşriyyatın əsas istiqaməti elm və texnika sahəsində bilikləri inkişaf etdirmək, tədqiqatçılar arasında informasiya və fikir mübadiləsi aparmaqdan ibarətdir. MAYFEB 20 lisenziyalı açıq elmi jurnallar nəşr edir. Nəşriyyatda yüzlərlə müxtəlif ölkələrdən olan qəbul olunmuş redaktorlar, minlərlə rəyçilər var.Fizika İnstitutunun komandası AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislərinin III Futbol Çempionatının qalibi olub


Mayın 13-də Ümummilli lider Heydər Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş AMEA Gənc Alim və Mütəxəssislərinin III Futbol Çempionatı başa çatıb. Finalda Fizika İnstitutunun komandası Geologiya və Geofizika İnstitutunun komandası ilə qarşılaşıb. Fizika İnstitutunun komandası rəqib üzərində 5:3 hesabı ilə qələbə qazanaraq çempionatın qalibi olub.
Çempionatın bağlanış mərasimində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, akademik Akif Əlizadə çıxış edərək qalibləri təbrik edib. Bildirib ki, Fizika İnstitutu elmdə böyük nailiyyətlər əldə edir, beynəlxalq əlaqələrini genişləndirir. Fizika İnstitutunun komandasının qalib olması bu elmi müəssisənin elmdə olduğu ki, idman sahəsində də öndə olduğunun göstəricisidir. A.Əlizadə onu da qeyd edib ki, oyunlar demokratik və, yüksək səviyyədə təşkil olunub, hakimlər də yarışları ədalətli idarə edirdilər. Azad Həmkarlar İttifaqı Rəyasət Heyətinin üzvü, İnstitutun Həmkarlar İttifaqı Komitəsinin sədri, fizika üzrə fəlsəfə doktoru Sitarə Bağırova da komandanı təbrik edib, komanda üzvlərinə bundan sonrakı fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.

 
 
Elmin inkişafı, texnika və yeni texnologiya perspektivləri

 

Azərbaycan

Birləşmiş Krallıq

Rusiya

Yaponiya

Avropa İttifaqı

Çin-Rusiya


President Bush Attends Washington International Renewable Energy Conference WIREC-2008

  Konfranslar 
  INTAS/INASP
  Physics - 2005
  ICTPE - 2012
  ICTMC - 17
  IP ANAS  
  PRIMA-ERA
  ICPA

DailyTechInfo

Layihə, artıq yayılmaqda olan və gələcəkdə həyatımızı əsaslı surətdə dəyişə biləcək elm və texnikanın bütün mümkün sahələrinin yeni texnologiyalarına həsr olunmuşdur.

Müdiriyyət

Changed:  Talat Mehdiyev.  09.10.2017 Institute of Physics. All Rights Reserved.