Institute of Physics
Ministry of Science and Education Republic of Azerbaijan

      

Options         

-
               
GOOGLE SCHOLAR


HAVA PROQNOZU

  

ZƏRURİ...


DailyTechInfo Science News SciTech Daily APS Physics WEB of SCIENCE Cambridge journals Oxford ResearchGate Elm Fondu AAK
    

Ana səhifə


AMEA


MSEA


Statistika


İnnovasiya


Şöbələr


Müdiriyyət


AJP Fizika A


AJP Fizika E


AJP Fizika C

                 


 Changed:  Talat Mehdiyev  02.06.2023 Institute of Physics. All Rights Reserved.

İnstitutunun XƏBƏRLƏRİ Dünya Elm XƏBƏRLƏRİ KONFRANSLAR  ANONS Dissertasiya Şurasının XƏBƏRLƏRİ ELANLAR ƏMRLƏR və SƏNƏDLƏR

When using materials from the Azerbaijan Institute of Physics website,  a hyperlink to the source materials is required

   AZ-1143, Baku, Azerbaijan, 131 H.Javid ave., Institute of Physics
   Ministry of Science and Education Republic of Azerbaijan
   Tel.:  (99412) 539-32-23    Fax:  (99412) 537-22-92
   e-mail:  jophphysics@gmail.com